Tevredenheid Wvg-clienten (2006)

1 december 2006

In het kader van de Wvg-benchmark is een Quick Scan cliënttevredenheid ontwikkeld. Dit is een compact onderzoek naar de tevredenheid van Wvg-cliënten over de uitvoering van de Wvg.
Samenvattende conclusies:
* Cliënten geven een 7,2 voor de dienstverlening in het kader van de Wvg;
* Het collectief vervoer krijgt gemiddeld een 6,6 ;
* over het algemeen zijn de Wvg-cliënten tevreden over hun voorzieningen ;
* de vraag- en afhandelingsprocedure krijgt gemiddeld een 6,9 ;
* het merendeel van de cliënten oordeelt positief over de ervaringen in het contact met de medewerkers en de wijze waarop zij geholpen worden;
* 13% van de cliënten heeft afgelopen twee jaar een klacht ingediend.