Tevredenheidsonderzoek geintegreerd bedrijvenloket

8 augustus 2002

In het kader van het programma Overheidsloket 2000 wordt het project Bedrijvenloket gerealiseerd.
Op dit moment zijn drie zogenaamde voorhoedeprojecten actief, in de gemeente Groningen,
de regio Noordwest-Holland en in de provincie Drenthe.
In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Research voor Beleid in 2001 een tevredenheidsmonitor ontwikkeld voor het bedrijvenloket. In de eerste helft van 2001 is een nulmeting uitgevoerd.
Op verzoek van het Ministerie heeft Research voor Beleid nu de Eén-meting uitgevoerd. In dit rapport vindt u de bevindingen van dit onderzoek.