The process of the homelessness

1 december 2010

Onlangs verscheen in het European Journal of Homelessness een artikel over statistische analyses die zijn uitgevoerd op de gegevens van de Dak- en thuislozenmonitor Groningen. Het artikel geeft inzicht in de factoren die van invloed zijn op de duur van dakloosheid.

Auteurs zijn Henk Fernee (voormalig stagiaire O&S Groningen), Frans Oldersma (O&S Groningen) en Roel Popping (Rijksuniversiteit Groningen).
Het tijdschrift wordt jaarlijks gepubliceerd door de FEANTSA, de European Federation of National Organisations Working with the Homeless waaraan diverse Europese organisaties om dakloosheid te bestrijden …