Thermometer Binnenstad Groningen (2005)

1 april 2006

In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in 2005 voor het achtste achtereenvolgende jaar de monitor ‘Thermometer Binnenstad Groningen’uitgevoerd.
Binnen de monitor worden twee gebruikerscategorieen onderscheiden. Gebruikerscategorie I bestaat uit bezoekers overdag, winkeliers en bewoners, terwijl gebruikerscategorie II avondbezoekers en horeca-ondernemers omvat.
Onder deze gebruikers van de binnenstad zijn enquetes afgenomen, waarin de respondenten onder andere wordt gevraagd naar hun Sfeer- en Veiligheidswaardering en een rapportcijfer voor de algemene beleving van de binnenstad.

Daarnaast worden vragen gesteld die uiteenlopende informatie geven over de volgende zeven indicatoren:
Gedrag in openbare ruimte;
Schoon zijn openbare ruimte;
Straataanzicht;
Beheer;
Verkeer;
Markt;
en Doorgang.