Thermometer binnenstad Groningen (2007)

1 december 2008

In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in 2007 voor het tiende achtereenvolgende jaar de monitor ‘Thermometer Binnenstad Groningen’ uitgevoerd.
Binnen de monitor worden twee gebruikerscategorieen onderscheiden. Gebruikerscategorie I bestaat uit bezoekers overdag, winkeliers en bewoners, terwijl gebruikerscategorie II avondbezoekers en horeca-ondernemers omvat.
Onder deze gebruikers van de binnenstad zijn enquetes afgenomen, waarin de respondenten onder andere wordt gevraagd naar hun Sfeer- en Veiligheidswaardering en een rapportcijfer voor de algemene beleving van de binnenstad.

Daarnaast worden vragen gesteld die uiteenlopende informatie geven over de volgende negen indicatoren:

Gedrag in openbare ruimte;
Schoon zijn openbare ruimte;
Straataanzicht;
Beheer;
Verkeer;
Markt;
Doorgang;
Sfeervoorzieningen;
Veiligheidsmaatregelen.