Thermometer binnenstad Groningen (2008)

1 augustus 2009

In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in 2008 voor het elfde achtereenvolgende jaar de monitor ‘Thermometer Binnenstad Groningen’ uitgevoerd.

Binnen de monitor worden twee gebruikerscategorieën onderscheiden. Gebruikerscategorie I bestaat uit bezoekers overdag, winkeliers en bewoners, terwijl gebruikerscategorie II avondbezoekers en horecaondernemers omvat.
Onder deze 750 (5 x 150) gebruikers van de binnenstad zijn enquêtes afgenomen, waarin onder andere is gevraagd naar de Sfeer- en Veiligheidswaardering en een rapportcijfer voor de algemene beleving van de binnenstad.
Daarnaast zijn vragen gesteld die uiteenlopende informatie geven over de volgende negen indicatoren:
* Gedrag in openbare ruimte;
* Schoon zijn openbare ruimte;
* Straataanzicht;
* Beheer;
* Verkeer;
* Markt;
* Doorgang;
* Sfeervoorzieningen;
* Veiligheidsmaatregelen.

Er is tevens een focusgroep gehouden met bewoners, ondernemers en bezoekers, waarin dieper is ingegaan op onder meer evenementen, toegankelijkheid, en (verkeers)veiligheid.