Thermometer binnenstad Groningen

1 januari 2011

In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in 2010 voor het dertiende achtereenvolgende jaar de monitor 'Thermometer Binnenstad Groningen' uitgevoerd. In de jaren 1998 tot en met 2010 zijn bezoekers, winkeliers en bewoners geënquêteerd. Sinds 1999 zijn twee nieuwe groepen in de monitor opgenomen, te weten horecaondernemers en personen die de binnenstad 's avonds bezoeken. In deze factsheet worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven in de beleving van de binnenstad van Groningen door deze vijf groepen gebruikers tussen 1998 en 2010.