Tien jaar Thermometer Binnenstad Groningen (2007)

1 januari 2008

In opdracht van de gemeente Groningen meet onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL jaarlijks de beleving van de gebruikers van de openbare ruimte in de binnenstad op het gebied van inrichting, regelgeving, handhaving en toezicht. In 2007 is deze zogenoemde Thermometer Binnenstad Groningen voor het tiende achtereenvolgende jaar uitgevoerd. Om dit jubileum te markeren is besloten om de uitkomsten van ’10 jaar Thermometer’ in breder verband te bespreken.

Op 14 mei 2008 is een beheercongres georganiseerd waar met de deelnemers, bestaande uit gebruikers van de binnenstad en gemeentelijke professionals, is gediscussieerd over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de openbare ruimte en op het beheer van de binnenstad.
In deze brochure wordt achtereenvolgens ingegaan op de resultaten van de Thermometer Binnenstad Groningen 1998-2007, de uitkomsten van het beheercongres en de vertaling hiervan in het beheerbeleid voor de binnenstad en de nieuwe en extra accenten die hierbij wenselijk zijn.