Toekomst in Verandering

1 september 2012

Conclusies uit het onderzoek:
o Resultaten ontwikkelprogramma
o Samenwerking met ketenpartners
o Aandacht voor communicatie
o Financiële prognoses
o Klaar voor de toekomst?

* Weergave gesprek met portefeuillehouder in het kader van bestuurlijk wederhoor
* Bestuurlijke reactie van het college van B&W
* Nawoord van de rekenkamercommissie
* Onderzoeksrapport ‘Toekomst in Verandering’ van Research voor Beleid