Toerisme Monitor Groningen en Fryslân 2012

1 januari 2013

Het rapport Toerisme Monitor (voorheen Toerisme in cijfers) geeft een overzicht van de
capaciteit, bezettingsgraad en overnachtingscijfers van de logiesverstrekkers
(kampeerterreinen, hotels, etc.) in Groningen en Fryslân. Daarnaast wordt aandacht besteed
aan toeristische werkgelegenheid, bestedingen en watersport. Tot slot komen de
bezoekersaantallen van dagattracties aan bod.