Toeristisch bezoek aan steden 2009

1 april 2010

Voor u ligt het themarapport Toeristisch bezoek aan steden 2009, waarin het toeristisch bezoek aan steden in kaart gebracht wordt.
2009 is het achtste achtereenvolgende jaar dat dit onderwerp onderzocht is. Dit themarapport schetst een beeld van het toeristische bezoek van Nederlanders aan een aantal Nederlandse steden. Ingegaan wordt onder andere op de ondernomen activiteiten, het gebruikte vervoermiddel en de bestedingen.

Speciale aandacht is dit jaar besteed aan het herhaalbezoek en de aanleiding van het bezoek.