Toeristisch bezoek aan steden 2010

1 maart 2011

Voor u ligt het themarapport Toeristisch bezoek aan steden 2010, waarin het toeristisch bezoek aan steden in kaart gebracht wordt.
2010 is het negende achtereenvolgende jaar dat dit onderwerp onderzocht is. Dit themarapport schetst een beeld van het toeristische bezoek van Nederlanders aan een aantal Nederlandse steden. Ingegaan wordt onder andere op de ondernomen activiteiten, het gebruikte vervoermiddel en de bestedingen.
Speciale aandacht is dit jaar besteed aan de verblijfsduur en type bezochte winkels.