Toeristisch-Recreatieve Ontwikkelingsmonitor 2009

26 april 2010

In 2002 is de gemeente Groningen gestart met de Toeristisch-Recreatieve Ontwikkelings-Monitor (TROM). Dit om de effecten van het geformuleerde toeristisch-recreatief beleid te meten en om de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de stad Groningen in kaart te brengen.
Met de TROM kan op een betrouwbare manier inzicht verkregen worden in het toeristisch-recreatief product op lokaal niveau. Hierbij is het mogelijk om meerdere jaren met elkaar te vergelijken.