Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor (TROM) 2005

10 maart 2006

De toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor (TROM) brengt kenmerken en bestedingen van de doelgroepen die gebruik maken van het toeristisch-recreatief product ‘Groningen’ in kaart. Er worden gegevens verzameld omtrent verblijfsduur, dag- en verblijfsrecreatie, herhalingsbezoek, waardering van het product, geldstromen binnen en buiten de toeristische objecten, gebruikte vervoermiddelen, bereikbaarheid van de stad, oordeel over voorzieningen en informatiebronnen van de toeristen.