Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmonitor (TROM) 2007

26 juni 2008

Geen dagrecreant of verblijfstoerist is hetzelfde. We doen toch een poging om het beeld te schetsen van de ‘gemiddelde’ dagrecreant/verblijfstoerist.
Wat de dagrecreanten betreft, kunnen we zeggen dat ze woonachtig zijn in het Noorden, samen met zijn/haar partner (zonder kinderen) naar de stad komen en een gemiddelde leeftijd van 42 hebben.
De verblijfstoerist is woonachtig in Noord-, Zuid-Holland of het buitenland, is hoger opgeleid, heeft een gemiddelde leeftijd van 38 jaar en komt ook samen met zijn/haar partner (zonder kinderen) naar Groningen.

Dit is in het kort een goed overzicht van de bezoekers van Groningen. Maar wat voor effect hebben deze bezoekers nu eigenlijk op de stad? En op welke manier kunnen er nog meer tevreden bezoekers naar Groningen worden getrokken?

Grotere aantrekkingskracht Duitsland
De aantrekkingskracht van de dagrecreanten uit het Noorden blijft bestaan. Nog steeds komen de meeste dagjesmensen uit Fryslân, Drenthe en Groningen, gevolgd door Zuid- en Noord-Holland. Uit de laatste twee genoemde provincies komen de meeste verblijfstoeristen.
Ook komen steeds meer verblijfstoeristen uit het buitenland. In 2005 kwam 12% uit het buitenland,in 2007 is dat gestegen naar 19%. Dit zijn met name toeristen uit Duitsland. Marketing Groningen speelt ook in op de markt door het inzetten van een bus tussen Groningen en Duitsland.
Deze PublicExpress rijdt sinds 2004 met succes op en neer van Groningen naar Oldenburg.
Sinds 2007 is de dienstregeling uitgebreid naar Bremen.

De Duitse toeristen zijn positiever over de verschillende aanbodsaspecten dan de overige bezoekers. Groningen mag dus blij zijn met deze stijging en moet zich blijven inzetten om Duitsers naar de stad te trekken. We zien ook dat de Duitsers net iets meer uitgeven dan de Nederlanders. De bezoekers uit het buitenland geven ten opzichte van Nederlanders meer geld uit aan winkels. De bezoekers uit de overige landen geven echter het meest uit; met name de overige uitgaven zijn relatief erg hoog.