Trends in BOPZ-dwangopnames 1990-2004

1 september 2005

IBS = inbewaringstelling
VM = voorlopige machtiging
VW = voorwaardelijke machtiging
MVV = machtiging voorgezet verblijf
MEV = machtiging eigen verzoek

Stijgende trend IBS is omgebogen.
IBS gemeente Groningen is vergelijkbaar met andere middelgrote steden.
Stijgende trend voorlopige machtiging stabiliseert zich.
Sterke stijging machtiging voortgezet verblijf.

Nieuwe machtigingsvormen geintroduceerd; Voorwaardelijke machtiging en Machtiging eigen verzoek.
Langer durende dwangmaatregelen is in 10 jaar tijd ver-drievoudigd en blijft doorstijgen. Het gecombineerde aantal dwangmaatregelen in de gemeente Groningen toont vanaf 1995 tot 2004 een geleidelijk stijgende trend.
Gemeente Groningen vervult een centrumfunctie.
Risicofactoren:
– 57% is man;
– De meeste IBS- worden aangevraagd voor 20-30 jarigen;
– Leeftijdsspecifiek is de kans op IBS het grootst bij 30- en 40 jarigen;
– Een vijfde van IBS-en aangevraagd voor personen die niet in Nederland geboren zijn;
– 22% van de aangevraagde IBS in gemeente Groningen is niet woonachtig in gemeente Groningen.

Gevaar cliënt zelf (36%) en gevaar voor een ander (26%) vormen belangrijkste aanleiding aanvraag. Psychose (51%) en stemmingsstoornissen (32%) zijn belangrijkste psychiatrische ziektebeelden. Ambulante psychiatrische behandeling (32%) en medicatie (30%) vormen de meest voorkomende afwendingsmogelijkheid.
Herhaling IBS binnen een kalenderjaar bedraagt gemiddeld 7%. Over de periode 1996-2004 was het percentage herhaalde IBS-en 20%.
69% van de door burgemeester aangevraagde IBS-en wordt door de rechter toegewezen, 14% wordt afgewezen en 15% wordt niet behandeld.