Trends in BOPZ-dwangopnames 1990-2005

1 maart 2006

Samenvatting, met aanvulling tot en met 2005.
IBS (inbewaringstelling) : VM (voorlopige machtiging) : VW (voorwaardelijke machtiging) : MVV (machtiging voortgezet verblijf) : MEV (machtiging eigen verzoek).
Stijgende trend IBS is omgebogen.
Tweederde IBS wordt toegewezen.
Stijgende trend voorlopige machtiging stabiliseert zich.
Het aantal MVV in arrondissement Groningen verveelvoudigde van 7 per jaar medio 1995 tot 60 per jaar 2002. Daarna is er sprake van een daling van het aantal MV naar 45 per jaar.
In 2004-2005 worden per jaar 45 VM toegekend.
In 2004-2005 werden per jaar 4 MEV toegekend.
Het aantal door de rechter toegekende dwangmaatregelen van langere duur is in 10 jaar verdrievoudigd en blijft doorstijgen. Per jaar worden in de provincie Groningen 400 BOPZ-dwangmaatregelen toegekend.
Medio 2004-2005 is het aantal korte versus langer durende BOPZ-maatregelen ongeveer gelijk. De toename van langer durende dwangmaatregelen vormt vermoedelijk een van de verklaringen voor de relatieve afname van het aantal IBS-en.