Trends in BOPZ-dwangopnames 1995-2007

16 april 2008

STIJGENDE TREND BOPZ-OPNAMES STABILISEERT IN GRONINGEN
Het aantal dwangopnames in de GGz in de provincie Groningen verdubbelde 1995-2005 daarna stabiel op 400 per jaar. Landelijk stijgt het aantal dwangopnames sterker waardoor het verschil met Groningen toeneemt (in 2006 in Nederland 63% meer dwangopnames dan in Groningen).
Dwangbehandeling in Groningen stijgt licht maar in 2006 nog steeds de helft lager dan landelijk. Middelen en maatregelen in Groningen stabiel maar in 2006 een derde lager dan landelijk. Na introductie Voorwaardelijke Machtiging in 2004 halveerde aantal Machtingen Voortgezet Verblijf.

Inbewaringstelling (IBS).
Het aantal IBS fluctueerde afgelopen decennium rond 200 per jaar. In stad Groningen 2,1 x zoveel kans op gelasten IBS dan in de overige Groninger gemeenten. Grootste kans IBS bij 30- en 40-jarigen.
Diagnose waarvoor IBS werd afgegeven 2007: psychose (60% –>40%); meer stemming- en persoonlijkheidstoornissen (27% –>42%). Herhaalde IBS bij 21% maar ook 23% IBS gevolgd door RM. Herhaalde RM bij 47%.
Eén op de zes IBS wordt afgewezen door rechter.
Deze rapportage is gemaakt t.b.v. een werkconferentie op het UMCG te Groningen rondom de Wet Bijzondere Opnamen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). Andere sprekers presenteerden aanvullende info over de BOPZ.