Tussentijdse evaluatie buurtwelzijn Groningen

1 januari 2013

In opdracht van de dienst OCSW (Onderwijs Cultuur Sport Welzijn) van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL de tussentijdse evaluatieuitgevoerd van Buurtwelzijn. Doel van de evaluatie is te leren van de ervaringen die tot dusverre zijn opgedaan en deze te gebruiken voor toekomstige ontwikkelingen enverbeteringen.Drie welzijnsinstellingen – MJD (Maatschappelijke en Juridische Dienstverlening), Stiel en Humanitas – hebben van de gemeente opdracht gekregen een gezamenlijk aanbod teontwikkelen voor de uitvoering van Wmo in Vitale buurten. Dit heeft de naam Buurtwelzijn gekregen. De samenwerking (in de vorm van een consortium) moet leidentot het versterken van het welzijnswerk in de gemeente Groningen, waarbij wijkgericht gewerkt wordt. Hoofduitgangspunt van Buurtwelzijn is dan ook het bevorderen vanzelfredzaamheid, samenredzaamheid en participatie van stadjers.