Tweedeling in de samenleving en gewenst leiderschap

1 december 2016

Hoogopgeleide en laagopgeleide mensen dreigen steeds meer in verschillende werelden te gaan leven. Zo blijkt dat hoog- en laagopgeleide personen bijvoorbeeld heel anders denken over politiek, migratie en de EU. Zien we deze verschillen ook onder de Groningse bevolking? Hoe denken Groningers over (politiek) leiderschap? En zijn er regionale accenten? In totaal hebben bijna 2.900 Groningers hun opvattingen gedeeld. Het blijkt dat de meningen over deze onderwerpen afhangen van het opleidingsniveau en het wel of niet wonen in krimpregio's.