Uit de bijstand

1 augustus 2004

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal:

1. Wat is het bereik van trajectactiviteiten onder cliënten?
2. Wat is de uitstroombestemming van (ex-)trajectdeelnemers die uitgestroomd zijn uit de bijstand?
3. Wat zijn de uitstroomresultaten van trajectactiviteiten?
4. Welke factoren zijn van invloed op uitstroom van (ex-)trajectdeelnemers uit de bijstand

Het onderzoek heeft voornamelijk betrekking op de jaren 2001 en 2002. Het onderzoek kent twee delen:
een bestandsanalyse van het totale bestand met bijstandsgerechtigden en een telefonische enquête onder (ex-)trajectdeelnemers.

De telefonische enquête is gehouden onder twee groepen deelnemers aan trajectactiviteiten: degenen die zijn uitgestroomd (uitgestroomden) en degenen die niet zijn uitgestroomd (blijvers).