Uitgaan van veiligheid

1 augustus 2006

In 2001 is het convenant Veilig Uitgaan voor het cameragebied (het centrale uitgaansgebied) van de stad Groningen ondertekend door :

de gemeente Groningen,
de Koninklijk Horeca Nederland afdeling Groningen,
horecaondernemers,
het Openbaar Ministerie,
de Regiopolitie Groningen
en de Hulpverleningsdienst Groningen.

In dit convenant staat een aantal actiepunten om de veiligheid in het cameragebied te verbeteren. Na twee jaar (2003) is het convenant geevalueerd. De evaluatie concludeert dat aan de volgende onderwerpen meer aandacht dient te worden besteed:

piek-uren;
geblokkeerd zijn van vluchtwegen vanaf de buitenkant;
uriliften;
graffiti;
strooifolders
en opstellen terrassen (Gemeente Groningen e.a. 2003).

Deze onderwerpen zijn in 2005 door de gemeente met de horecaondernemers besproken.
De gemeente wil ook de mening van het uitgaanspubliek (laten) inventariseren door middel van een enquete. De resultaten hiervan moeten leiden tot nieuwe actiepunten om de veiligheid in het uitgaansgebied verder te verbeteren. Daarom heeft de Bestuursdienst van de gemeente Groningen eind 2005 onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren onder het uitgaanspubliek in het cameragebied van de Groningse binnenstad.

In bijgaand hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van dit onderzoek met daarbij de belangrijkste conclusies. Afgesloten wordt met een aantal aanbevelingen om de veiligheid in het cameragebied verder te verbeteren.