Urban Audit IV, 2009

28 februari 2011

De nationale statistische bureaus van de landen van de Europese Unie werken samen in het project Urban Audit. Dit project heeft tot doel voor de lidstaten vergelijkbare informatie te verkrijgen over de leefsituatie in de grootste steden van de EU-landen.
In 2009 heeft de Europese Commissie de vierde Urban Audit gestart. De eerste Europese resultaten van deze Urban Audit, die 310 variabelen omvat, zijn in 2011 beschikbaar.

De Urban Audit wordt gecoördineerd door Eurostat. Nederland nam voor de derde keer deel en het Centraal Bureau voor de Statistiek coördineerde wederom de Nederlandse dataverzameling.
Vanwege beperktere financiële middelen is deze minder omvangrijk dan in de eerdere onderzoeken: deze keer zijn alleen gegevens geleverd die binnen het CBS beschikbaar waren.
oor eerdere leveringen zijn ook gegevens bij gemeenten opgevraagd.
Deze vierde Urban Audit behelst dezelfde 15 steden als de derde Urban Audit en is, met vier extra steden, uitgebreid tot 12 additionele grote steden.
De dataverzameling heeft minder uitgebreid plaatsgevonden dan bij de eerste drie Audits: alleen binnen het CBS zijn gegevens verzameld.
De gegevens die bij de Urban Audits zijn verzameld zijn te raadplegen op de website van Eurostat.
De Nederlandse gegevens zijn ook te vinden op cbs.nl.