Van regionaal naar nationaal

1 juni 2015

De BVNL-regio’s zijn goed aangetakt op de nationale hoofdinfrastructuurnetwerken van electricteit en buisleidingen. Vanwege de krinloopstructuur, die de BVNLregio’s met de Randstad verbindt, is het netwerk veerkrachtig en wordt er via de BVNL-regio’s aangetakt op buitenlandse netwerken.
Op basis van de analyse van de topsectoren in iedere BVNL-regio is gekeken naar de (potentiële) samenhang tussen hen op nationaal niveau en naar mogelijke crossovers tussen topsectoren.