VASTGOEDRAPPORT 2014 Groningen Assen

1 september 2014

Sociaal-economische ontwikkelingen De krimp van de Nederlandse economie werd in 2013 steeds kleiner en gedurende het laatste kwartaal noteerde de economie zelfs een bescheiden groei van 0,9%. Het positieve vooruitzicht wordt
bevestigd door een stijgend consumenten- en producentenvertrouwen. Groningen wijkt op provinciaal niveau af van de nationale trend en laat als enige provincie in 2013 een bescheiden groei van 0,5% zien. De groei is te danken aan de aardgasproductie.
Op de arbeidsmarkt is zowel landelijk als regionaal het werkloosheidspercentage verder gestegen. Daarnaast is het aantal banen gedaald en het aantal faillissementen gestegen. Opvallend is het grote aantal faillissementen in de gemeente Groningen. De oorzaak hiervan kan zijn dat het uitgestelde faillissementen van 2012 betreft, in dat jaar lag het aantal erg laag. De bevolking groeit regionaal net als landelijk geleidelijk de komende vijfentwintig jaar. De samenstelling van de bevolking is wel aan het veranderen, met een toename van het aantal 65-plussers en eenpersoonshuishoudens en een afname van het aantal jongeren.
De woningmarkt vertoonde in 2013 twee verschillende gezichten. In de eerste twee kwartalen was het aantal transacties zeer laag, mede door aanscherping van de financieringsregels en het aanhoudende slechte economische klimaat. Vanaf de zomer van 2013 heeft er een ommekeer plaatsgevondenen vertoont de woningmarkt een bescheiden herstel.