Vastgoedrapport Groningen|Assen 2005

1 november 2005

Doel is een overzicht te geven van de vastgoedontwikkelingen in de economische regio Groningen-Assen.
In de vijf deelmarkten (woningen, winkels, kantoren, bedrijfsruimte en bedrijventerreinen) doen zich belangrijke ontwikkelingen voor.
Doordat de verschillen met ontwikkelingen elders in Nederland in beeld zijn gebracht, komt het specifieke van de regio Groningen-Assen beter naar voren.