Vastgoedrapport Groningen|Assen 2007

12 oktober 2007

De verschijning van het Vastgoedrapport Groningen | Assen is opnieuw een feit.

Niet zonder trots presenteert het bestuur van de Stichting Vastgoedrapportage regio Groningen-Assen voor de derde maal dit rapport met regionale vastgoedinformatie.
Het team van bachelorstudenten van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van prof. dr. Ed. F. Nozeman is er weer in geslaagd een prachtige kwaliteitsrapportage voor de regio neer te zetten.

Het rapport en de Vastgoedmanifestatie 2007 zijn mede mogelijk dankzij onze founders, sponsors, adviseurs en de begeleidingscommissie.
Het bestuur heeft de voorbereiding voor de Vastgoedmanifestatie ook dit jaar met veel plezier gedaan en hoopt op een stimulerende uitwisseling van informatie en contacten.