Vastgoedrapport Groningen|Assen 2010

1 oktober 2010

Het afgelopen jaar is de economische ontwikkeling niet echt hoopgevend geweest. Hoewel in de ons omringende landen de economie leek op te bloeien, bleef in Nederland de zo gewenste opleving van de economie achterwege. Ondanks het feit dat er nog steeds geen Kabinet is, zullen de overheidsbezuinigingen in 2010 worden voorbereid om in 2011 hun effect te hebben.

Ook onze organisatie ontkomt niet aan bezuinigingen. Zo is de samenwerking bij het onderzoek met de Rijksuniversiteit Groningen beëindigd. Daarvoor in de plaats zijn we een samenwerking aangegaan met de Faculteit Bedrijfskunde afd. Vastgoed en Makelaardij van de Hanzehogeschool Groningen.
Deze samenwerking heeft goed gewerkt, maar we willen het komende jaar inzetten op een nog intensievere samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen met als doel het onderzoek naar een hoger plan te brengen.