Vastgoedrapport Groningen|Assen 2011

1 september 2011

Het rapport is grotendeels een terugblik op het jaar 2010.
Kijkend in de achteruitkijkspiegel is het afgelopen jaar als roerig te betitelen. De verschillen die zich in de diverse deelmarkten aftekenen worden groter.
De vastgoedmarkt is nog lang niet in balans en er zijn nog veel knelpunten op te lossen.
Maar we kijken ook vooruit, samen met een aantal deskundigen die hun visie hebben gegeven op de toekomst. En dan zien we wel degelijk perspectief op nieuwe wegen, nieuwe mogelijkheden.
Het is misschien wel dankzij de crisis dat er creatiever nagedacht wordt. Zo wordt de rol van de eindgebruiker door steeds meer partijen in de markt onderkend.
De proactieve partijen die hierop inspelen worden steeds dominanter zichtbaar in de markt.
Creativiteit en samenwerking zijn wellicht de sleutelwoorden voor een gezonde toekomst.