Vastgoedrapport Groningen|Assen 2012

1 september 2012

2011 was een turbulent jaar voor zowel de Nederlandse vastgoedmarkt als de vastgoedmarkt in Regio Groningen-Assen. De verschillen tussen vraag en aanbod op de verschillende markten worden steeds groter en ook op andere vlakken heeft de vastgoedmarkt het moeilijk. De markt is verre van in balans en er is sprake van vele knelpunten die de komende jaren opgelost moeten worden.
De huidige markt iedt echter ook kansen en mogelijkheden en er ontstaan steeds meer initiatieven en ideeën om deze knelpunten op te lossen. Steeds meer marktpartijen worden zich bewust van de rol van de eindgebruiker en de partijen die hier op inspelen zijn ook in de huidige markt succesvol.

Het Vastgoedrapport Groningen-Assen 2012 stelt zich ten doel om een belangrijke informatiebron te zijn voor de hele regionale vastgoedsector.
Het rapport richt zich hoofdzakelijk op de vastgoedontwikkelingen die zich binnen Regio Groningen-Assen hebben voorgedaan in het afgelopen jaar.
Het rapport begint met twee algemene hoofdstukken. Hierin komen de belangrijkste economische en infrastructurele ontwikkelingen aan bod.
Daarna worden de woningmarkt, winkelmarkt, kantorenmarkt, bedrijfsruimte- en bedrijventerreinenmarkt en de beleggersmarkt in het rapport besproken.
Aan het slot van elk hoofdstuk volgt een visie op de toekomstige ontwikkelingen.