Veiligheidsbeeld 2014 gemeente Groningen

1 mei 2014

Het veiligheidsbeeld schets de veiligheidssituatie in de stad door de bril van een vijftal beleidsprioriteiten:
geweldsmisdrijven
woninginbraken
jeugd en veiligheid
georganiseerde/ ondermijnende criminaliteit
overlast
Om per wijk een beeld van de veiligheid te krijgen hebben we een veiligheidskompas ontwikkeld. Het kompas spitst zich toe op deze 5 thema’s, met per thema twee of drie indicatoren.