Veiligheidsmonitor gemeente Groningen 2017 VM3

15 juni 2018

Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie onderdelen 1: politiecijfers, 2: cijfers van het Meldpunt Overlast en Zorg en 3: de bevindingen van het veiligheidspanel. In deze monitor zijn de cijfers van het Meld-punt Overlast en Zorg voor het eerst opgenomen. De verzamelde informatie in dit rapport gaat over de periode september – december 2017.

Monitor veiligheidsbeleid 2017 VM3