Verbeter- en Innovatieprogramma Economische Zaken (VIP-EZ) 2006

11 oktober 2006

Doel is prestaties op het gebied van economische zaken meetbaar te maken, centrale onderwerpen daarbij zijn:
– Formatieplaatsen acccountmanagement in relatie tot soort en omvan totale bedrijfsleven
– Competentiemodellen accountmanagement
– Voorbeelden van werk- en accountplannen
– Profilering van economische zaken binnen de gemeente
– Ondernemerstevredenheid over accountmanagement in relatie tot de algemene dienstverlening gemeente
– Meetbare nut en noodzaak accountmanagement / economische zaken
– Effectieve integratie overlegorganen