Verbeter- en Innovatieprogramma Economische Zaken (VIP-EZ) 2007

1 maart 2007

Het doel is prestaties op het gebied van economische zaken beter meetbaar te maken, onderling te vergelijken en vooral te verbeteren. Dit wordt bereikt door het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en instrumenten om het economische beleid van de gemeente te professionaliseren. Het biedt bovendien een “tool” om de effecten van het accountmanagement meetbaar te maken.

In 2007 deelgenomen.