Verdringing in Groningen?

1 februari 2015

De arbeidskansen van lager opgeleiden zijn de laatste decennia verslechterd. Als gevolg van de recente economische crisis zijn relatief veel lager opgeleiden werkloos. Is dit een gevolg van verdringing van deze groep? De toenemende arbeidsparticipatie van studenten voedt de vragen of lager opgeleiden worden verdrongen door studenten en welke motieven relevant zijn bij de keuze van werkgevers om een lager opgeleide of een student in dienst te nemen. Met behulp van diepte-interviews met horecaondernemers in Groningen, toont dit onderzoek aan dat er geen sprake is van reële verdringing van lager opgeleiden door studenten in de Groningse horecabranche. Dit komt omdat in praktijk vrijwel geen concurrentie bestaat tussen studenten en lager opgeleiden in de horecasector in Groningen. Weliswaar zijn studenten flexibeler, sneller in te werken en communicatief vaardiger, maar lager opgeleiden gaan de arbeidsplaatsen in de Groningse horecasector vanzelf al uit de weg. In potentie zou er op grote schaal verdringing van lager opgeleiden door studenten in de Groningse horecabranche kunnen plaatsvinden, maar in praktijk is dit niet het geval, omdat werkgevers niet in de situatie belanden waarin ze een keuze hoeven te maken tussen studenten en lager opgeleiden.