Vergelijken is verbeteren bij de uitvoering van de Wet voorzieningen gehandicapten

1 december 2005

Benchmark Wvg/WMO : kring 1 Groningen, Emmen, Almelo, Enschede, Hengelo (O), Zwolle, Apeldoorn (2005). Naar aanleiding van de wens bij gemeenten om zich te vergelijken op het gebied van de uitvoering van de Wvg is in 2001 een benchmark Wvg ontwikkeld. Doelstelling van de benchmark 2005 is te komen tot een betere uitvoering van Wvg. Het gaat hier om het aantal verstrekte voorzieningen, de uitgaven voor deze voorzieningen, de uitvoeringskosten en kwaliteit van het beleid. Bij vergelijking van gegevens is het verhaal achter de cijfers en uitwisseling belangrijk. Hierbij wordt gezocht naar verklaringen voor gevonden verschillen. In de benchmark van 2005 is veel aandacht besteed aan de WMO. Er zijn gegevens verzameld met betrekking tot de huishoudelijke verzorging. Ook is stilgestaan bij de invoering van de WMO, de inning van eigen bijdragen en de projectorganisatie.