Verkenning Zuidelijke Ringweg Groningen 2e fase (2007)

1 november 2007

Conclusie:
Investeren in 2,5 km Zuidelijke Ringweg Groningen als knooppunt in twee hoofdverbindingsassen biedt een duurzame bereikbaarheid en betrouwbaarheid van het wegennetwerk in het noorden, en in het bijzonder van het nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen.