Verslag bezetting auto’s P+R locaties tot en met 2022

10 augustus 2023

De afdeling Parkeren maakt inventarisaties van de bezetting van de Park and Ride (P+R) terreinen in de gemeente Groningen, zowel voor gebruik door automobilisten als (brom)fietsers. Vanaf 2022 zijn daar ook de leenscooters en deelfietsen bij gekomen. De tellingen zijn vanaf september 2015 uitgevoerd door de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Groningen.
In dit verslag zullen we de cijfers van de geparkeerde auto’s over de periode 2011 tot en met 2022 bekijken.

Ook komt het OV gebruik van- en naar de P+R terreinen aan bod.

Verslag P+R autos tot en met 2022