Verslag P+R locaties fietstellingen tot en met 2022

10 augustus 2023

De afdeling Parkeren maakt inventarisaties van de bezetting van de Park and Ride (P+R) terreinen in de gemeente, zowel voor gebruik door automobilisten als (brom)fietsers. De tellingen zijn vanaf september 2015 uitgevoerd door de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Groningen.
In dit verslag zullen we de cijfers over de periode juni 2019 tot en met 2022 van het aantal gestalde fietsen presenteren.

Verslag P+R fietsen tot en met 2022