Verwachte milieueffecten baanverlenging Eelde

12 april 2005

Groningen Airport Eelde (GAE) wil de hoofdbaan verlengen. Baanverlenging is nodig om de regionale economische betekenis van de luchthaven te versterken en op termijn het luchthavenbedrijf rendabel te maken.
De beslissing op bezwaar inzake het aanwijzingsbesluit van de Ministers van V&W en VROM dat de aanleg van de verlengde baan mogelijk moet maken is in december 2003 op onderdelen door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd.
Als onderbouwing voor een nieuw op te stellen beslissing op bezwaar zijn geactualiseerde berekeningen uitgevoerd en is een update van de milieu-informatie gemaakt.