Visie op provinciale dynamiek 2007

1 juni 2007

Ergens in de ontwikkeling van onze automobiliteit is het misgegaan. Mobiliteit is van levensbelang voor onze economie, maar ook voor onze persoonlijke vrijheid en ons welzijn. Dat de discussie over de congestieproblemen in Nederland steeds meer aandacht krijgt, is dan ook niet alleen logisch, maar ook noodzakelijk. Zeker als we zien dat de mobiliteit de komende jaren fors toeneemt. Om die reden hebben wij dit onderzoek naar mobiliteit in Nederland verricht. Niet zozeer om de oplossing voor het fileprobleem te geven, maar om in kaart te brengen hoe die mobiliteit eruit ziet. En natuurlijk in de hoop en de verwachting een bijdrage te kunnen leveren aan de discussie over mobiliteit.