Vlugschrift bevolking 2012

1 september 2012

Deze publicatie is gebaseerd op gegevens uit de Gemeentelijke Bevolkings Administratie. De peilbestanden en de stroomcijfers (vestiging en vertrek) zijn vastgesteld op 16 februari 2012.
De mutaties van 1 januari tot 16 februari die betrekking hebben op 2011 zijn meegenomen om de bevolking op 1 januari te bepalen.