Vlugschrift bevolkingsprognose Groningen 2010-2025

1 september 2010

Een bevolkingsprognose is een berekening die een beeld van de toekomstige bevolkingsontwikkeling geeft. Deze berekening is gebaseerd op een aantal vooronderstellingen die als de meest plausibele worden beschouwd, en geeft de meest waarschijnlijke richting van ontwikkeling aan. De in dit vlugschrift gepresenteerde cijfers zijn dan ook indicatief.