Vlugschrift bevolkingsprognose Groningen 2012-2027

1 januari 2013

De omvang en samenstelling van de bevolking van de gemeente Groningen veranderen constant. De komende twintig jaar groeit de bevolking van de gemeente Groningen. In 2020 heeft Groningen naar verwachting ruim 200.000 inwoners.

De nieuwste bevolkingsprognose geeft een beeld van de meest waarschijnlijke bevolkingsontwikkelingen in de periode 2012-2027. Deze is uitgevoerd door O&S Groningen. Het vlugschrift presenteert de belangrijkste resultaten van de bevolkingsprognose 2012-2027.