Vlugschrift werkgelegenheid 2011

24 augustus 2012

In dit vlugschrift wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen beschreven. De gegevens komen uit het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek van het Vestigingenregister van Onderzoek en Statistiek Groningen.
Van alle vestigingen worden gegevens verzameld. De gegevens worden met terugwerkende kracht bijgewerkt en zijn daarom niet vergelijkbaar met die beschreven in voorgaande versies.