Vlugschrift Werkgelegenheid 2012

1 maart 2013

Dit vlugschrift beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen.
De gegevens komen uit het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek van het Vestigingenregister. De opvallendste uitkomst van dit onderzoek is dat de werkgelegenheid in de gemeente Groningen tot april 2012 ondanks de crisis slechts licht is gedaald.