Voortgangsrapportage woonwagenzaken

1 mei 2008

Per 1 september 2001 functioneert het gemeentelijk Bureau Woonwagenzaken, ondergebracht bij de dienst RO/EZ (het GBW).
Taakstelling van het GBW:
zorg dragen voor de ontwikkeling en uitvoering van een samenhangend gemeentelijk beleid inzake woonwagenzaken, verwante woonvormen en de bewoners daarvan.