Vrijwillig naar onbetaald werk

1 oktober 2013

In maart 2013 hebben ongeveer 80 organisaties die werken met vrijwilligers met elkaar gesproken. De uitkomsten van die gesprekken zijn gebruikt om nieuw vrijwilligerswerkbeleid én nieuw participatiebeleid te maken. O&S Groningen onderwierp de gesprekken aan een kwalitatieve analyse. Een belangrijke uitkomst is dat “Zorgtaken die door decentralisaties bij de gemeente terecht komen (Wmo) volgens de instellingen voor het merendeel niet door vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd, maar het karakter hebben van onbetaald werk”. Onbetaald werk is inhoudelijk goed vergelijkbaar met betaald werk (continuïteit, professionaliteit).