Vrijwilligerswerk, tevredenheid dagelijks leven en dienstverlening WIJ Groningen

9 augustus 2023

Het inwonerspanel Groningen Gehoord is benaderd een aantal jaarlijks terugkerende vragen over de dienstverlening van WIJ Groningen te beantwoorden. Daarnaast zijn een aantal vragen gesteld over de tevredenheid met het dagelijks leven en vrijwilligerswerk. De resultaten worden gebruikt om een beeld krijgen van de veranderingen in de samenleving na de coronaperiode. Daarnaast gebruikt de gemeente de resultaten om de dienstverlening door WIJ Groningen beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van inwoners.

Vrijwilligerswerk tevredenheid dagelijks leven en dienstverlening WIJ Groningen