Waar vindt braindrain/braingain plaats

1 februari 2009

In het eerste project staat de migratie van hoog opgeleiden centraal. Waar gaan studenten wonen en werken nadat ze hun opleiding hebben afgerond? Welke gemeenten zijn in staat hun hoogopgeleide beroepsbevolking te behouden en waar vindt braindrain plaats?

In dit project participeren, naast de FRW en Nicis Institute, de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam en Tilburg.

Het tweede project richt zich op de rol van het HBO in de ontwikkeling van een regionale kenniseconomie. Op welke manieren verspreiden hogescholen hun kennis naar het lokale bedrijfsleven en in hoeverre ontstaan er nieuwe bedrijven vanuit hogescholen?

Dit onderzoek wordt uitgevoerd voor de gemeenten Deventer, Dordrecht, Groningen en Leeuwarden.